Ajankohtaista

Jazzliiton ensimmäinen hiilijalanjälki laskettu

Raisa Siivola
24.11.2022

Ekokompassi-sertifikaatti velvoittaa Jazzliittoa toteuttamaan ympäristöohjelman lupausta: vähennämme tuotantojemme päästöjä ja tuemme jäsentemme ympäristötyötä. Jazzliitto tilasi ilmastotyönsä tietopohjaksi ulkopuoliselta asiantuntijalta ensimmäisen hiilijalanjälkilaskennan vuoden 2021 päästöistä.

Suomen Jazzliitto tilasi Puuni Oy:ltä hiilijalanjälkilaskennan, jotta järjestö pystyy määrittämään ja ymmärtämään päästönsä, ja sen pohjalta kehittämään toimintaansa turhien päästöjen poistamiseksi.

Laskennassa on käytetty operatiivisen kontrollin rajausta, eli mukaan on otettu ne relevantit päästöt, joihin Jazzliitto voi itse vaikuttaa. Raportissa eivät siis näy esimerkiksi kiertueiden konserttijärjestämisen päästöt tai Jazz-Espan konserttipaikan Espan lavan päästöt, sillä Jazzliitto ei näitä hallinnoi. Ensimmäinen raportti perustuu osin arvioituihin tietoihin, ja sen pohjalta kehitetään myös vuosittaisen tiedonkeruun prosessi. Aloitusvuosi 2021 oli myös koronan vuoksi poikkeuksellinen, mikä huomioidaan tulosten soveltamisessa tulevaisuuden päästövähennystavoitteisiin. Päästövähennystavoitteet määritellään vuonna 2023.

Tapahtumat muodostivat 71 prosenttia Jazzliiton kasvihuonepäästöistä

Jazzliiton vuoden 2021 hiilijalanjälki oli 53,7 tonnia hiilidioksidiekvivalentteja, eli kasvihuonekaasuja muunnettuna hiilidioksidipäästöiksi. Tästä 91 prosenttia oli vaikutusalue 3:n päästöjä, eli epäsuoria päästöjä, joita koituu esimerkiksi tapahtumista, hankinnoista, kuljetuksista ja jätteistä.

Epäsuorista päästöistä 77 prosenttia (37,9 tonnia CO2e) koostui tapahtumien päästöistä ja 23 prosenttia (11,2 t CO2e) yleisestä toiminnasta, kuten työssäkäynti- ja työmatkoista sekä toimiston hankinnoista ja jätteistä. Vuosittain toistuviksi tapahtumakokonaisuuksiksi raportissa on eritelty kiertuetoiminta (8,9 t CO2e), Jazz-Espa (1,3 t CO2e), kokoukset ja Jazzpäivät (2 t CO2e), Nordic Jazz Comets (18,6 CO2e) ja Jazz Finland Residency (7 t CO2e).

Suurimpia yksittäisiä päästölähteitä olivat ennakoidusti lentomatkat. Tästä syystä raportissa nousee kuormittavimmaksi tapahtumaksi pohjoismainen Nordic Jazz Comets yhteistyö, jonka puitteissa tehtiin vuonna 2021 viisi pohjoismaisten yhtyeiden pohjoismaista kiertuetta.

Jazzliitto on kompensoinut 40 prosenttia vuoden 2021 päästöistään (21,4 tonnia CO2e) Puuni Oy:n lisäyksellisiin hiilinieluihin. Hankkeissa luotiin sekametsää istuttamalla uutta metsäpinta-alaa alueille, jotka eivät luontaisesti uudelleenmetsity.

Ekokompassi-ohjelmassa ja Jazzliiton hankkeissa etsitään keinoja päästövähennyksiin koko alalle

Jazzliitto tekee Ekokompassi-ympäristöohjelmassaan toimenpiteitä erityisesti kiertuetoiminnan ja Jazz-Espa-tapahtuman päästöjen vähentämiseksi tuotantojen rakenteellisilla ja käytännön muutoksilla. Tässä meitä auttaa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hanke vuosina 2022–2023, jossa laadimme tiekartan kestävämpiin kiertueisiin. Jazz-Espa puolestaan osallistuu tapahtumana koko elävän musiikin alan ilmastolaskentaan ja kehittää vuosi vuodelta ympäristöohjelmaansa erityisesti yleisöä ja kumppaneita paremmin tavoittavaksi.

Jäsenten omaa ympäristötyötä tuemme tuottamalla tietopohjaista materiaalia, suosituksia ja koulutusta. Jazzliiton kiertueille laaditaan vuodelle 2023 ympäristöä huomioivat suositukset sekä esiintyjille, Jazzliiton keikkabussin käyttäjille että kiertuekonserttien järjestäjille. Eräs tärkeimpiä Jazzliiton koordinoimia hankkeita on digialusta Elman kehitys. Koko musiikkialalle suunnattu Elma.live on erinomainen työkalu musiikkialan vastuullisuussuunnitteluun.

Tiivistelmä raportista löytyy linkkinä alta. Koko raportin voit pyytää Jazzliiton tuottaja-tiedottajalta sähköpostitse: raisa.siivola@jazzfinland.fi.