Ajankohtaista

Elma.live laajenee ja kansainvälistyy 2023–2024

Raisa Siivola
13.3.2023

Viime syksynä julkaistun digitaalisen Elma.live-alustan kehittäminen jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen myötä. Elman sisältöjä ja työkaluja laajennetaan niin, että ne palvelevat kotimaan elävän musiikin lisäksi myös kansainvälistä kiertuetoimintaa, muita esittävien taiteiden aloja sekä yleisötyötä. Lisäksi Elman keskeiset sisällöt käännetään englanniksi.

Elma.live – kestävän musiikin koti – on syksyllä 2022 julkaistu digitaalinen ja maksuton alusta, joka tarjoaa elävän musiikin alan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Palvelun viitekehyksenä toimivat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka kattavat ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen. Elman avulla toimija voi oppia kestävästä kehityksestä, rakentaa vastuullisuusohjelman sekä jakaa tietoa ja kokemuksia muiden toimijoiden kanssa. Elman tavoitteena on saada kestävä kehitys luonnolliseksi osaksi jokaisen elävän musiikin toimijan jokapäiväistä työtä.

Rahoitusta alustan suunnitteluun ja rakentamiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, Musiikin edistämissäätiöltä (MES), Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä (ESES) sekä KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäseniltä. Vuosina 2023–2024 Elmaa laajennetaan ja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeelle myöntämän uuden rakennetuen myötä.

Elma kansainvälistyy

Vuonna 2023 Elma suuntaa katseen myös Suomen ulkopuolelle, musiikin kansainväliselle toimintakentälle. Vastuullisuus rakentuu kaikkialla maailmassa samoista elementeistä, mutta käytännön työ on usein haasteellista maiden eri käytäntöjen vuoksi. Alalla tarvitaankin lisää tietoa siitä, miten kansainvälisessä verkostossa voidaan varmistaa vastuullinen toiminta ja edistää kestäviä toimintamalleja.

Ennen uusien sisältöjen suunnittelua toteutetaan keväällä 2023 yhteistyössä Music Finlandin kanssa alalle suunnattu kysely kansainvälisestä toiminnasta. Kansainvälistymistä tukee myös Elman keskeisten sisältöjen kääntäminen englanniksi vuoden 2023 aikana.

Työkaluja myös muille esittäville taiteille

Elävän musiikin esitystoiminnalla on hyvin paljon yhteisiä piirteitä muiden esittävien taiteiden kanssa, ja Elman alkumetreillä on käynyt selväksi, että kestävän kehityksen työkaluja tarvitaan myös muiden esittävien taiteiden alueella. Seuraavan vuoden aikana esittävien taiteiden tarpeita ja jo olemassa olevia työkaluja kartoitetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa, ja vuonna 2024 Elman sisältöjä laajennetaan muiden esittävien taiteiden kentän tarpeisiin sopiviksi.

Kestävä kehitys kuuluu myös yleisölle

Vuosina 2023–2024 Elmaan tuotetaan sisältöjä, joiden avulla alan toimijat voivat entistä paremmin osallistaa myös yleisöä kestävän kehityksen edistämiseen. Lisäksi oppimateriaaleihin lisätään syventäviä oppitunteja kestävän kehityksen yksittäisistä osa-alueista.

Tekijät, tukijat ja kumppanit

Elma.live-hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto, ja alustan teknisestä toteutuksesta vastaa Positive Impact Finland Oy. Rahoitusta hankkeelle on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, Musiikin edistämissäätiöltä (MES), Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä (ESES) sekä kumppaneilta.

Hankkeen kumppaneita ovat KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäsenet, joihin Suomen Jazzliiton lisäksi kuuluvat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Verkosto perustettiin keväällä 2020 edistämään kestävää kehitystä elävän musiikin alalla.

www.elma.live

www.instagram.com/elma.live
www.facebook.com/elma.live2022
www.linkedin.com/company/elmalive

Yhteystiedot

Hankevastaava Anu Ahola / anu.ahola@jazzfinland.fi / p. 050 569 0505
Hanketuottaja Peppi Arrimo / peppi.arrimo@jazzfinland.fi / p. 0400 366 967
Toiminnanjohtaja (Suomen Jazzliitto) Maria Silvennoinen / maria.silvennoinen@jazzfinland.fi
/ p. 050 536 7491

Kumppaniksi Elmalle?

Haluatko lähteä yhdessä Suomen elävän musiikin toimijoiden kanssa rakentamaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävämpää kulttuurialaa, yhteiskuntaa ja planeettaa? Elma.live etsii nyt uusia yhteistyökumppaneita, joiden toiminnassa keskeisiä arvoja ovat vastuullisuus ja kestävä kehitys.