Ajankohtaista

Elävän musiikin alan kestävän kehityksen digitaalinen työkalupakki Elma.live saa uusia sisältöjä ja kumppaneita

Valtteri Pokela
4.10.2023

Syksyllä 2022 lanseeratun Elma.live-alustan sisältö on laajentunut ja monipuolistunut entisestään. Jotta palvelu voisi vastata entistä paremmin elävän musiikin alan toimijoiden ajankohtaisiin pulmiin, Elman oppimateriaaleihin on lisätty kansainvälisen toiminnan kestävyyteen ja ympäristökompensaatioihin liittyvät oppitunnit, toimenpide-ehdotuksia sekä uutta taustamateriaalia. Lisäksi Elman keskeinen sisältö on julkaistu englanniksi. Elman uusia yhteistyökumppaneita ovat kotimainen lipunvälittäjä Tiketti sekä vastuullisuustoimisto Positive Impact.

Elma.live – kestävän musiikin koti – on syksyllä 2022 julkaistu digitaalinen ja maksuton alusta, joka tarjoaa elävän musiikin alan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Elman avulla toimijat voivat oppia kestävästä kehityksestä, rakentaa vastuullisuusohjelman sekä jakaa tietoa ja kokemuksia muiden toimijoiden kanssa. Palvelun viitekehyksenä ovat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka kattavat ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen. Elman tavoitteena on saada kestävä kehitys luonnolliseksi osaksi jokaisen elävän musiikin toimijan jokapäiväistä työtä.

Kestävä kehitys rakentuu kaikkialla maailmassa samoista elementeistä, mutta käytännön työ on usein haasteellista maiden eri käytäntöjen vuoksi. Elman uudet sisällöt tarjoavat työkaluja siihen, miten kansainvälisesssä toiminnassa voidaan varmistaa vastuulliset valinnat ja edistää kestäviä toimintamalleja. Lisäksi Elman uudet materiaalit sisältävät musiikkialan toimijoille räätälöidyn tietopaketin ympäristökompensaatioihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Elma.live on päivityksen myötä saatavilla myös englanniksi. Ilmaisen rekisteröitymisen vaativa materiaali, kuten oppitunnit ja vastuullisuusohjelmatyökalu, on kuitenkin toistaiseksi saatavilla vain Suomessa toimiville tekijöille.

Tiketti ja Positive Impact Elman uusiksi yhteistyökumppaneiksi

Elma.live on koko musiikkialan käytössä ilmaisena työkaluna, minkä mahdollistavat kehitystyössä mukana olleet rahoittajat ja kumppanit. Elman uusia yhteistyökumppaneita ovat kotimainen lipunvälittäjä Tiketti Oy ja vastuullisuustoimisto Positive Impact Finland Oy.

Tiketti on kotimainen lipunvälityksen edelläkävijä, joka palvelee vuosittain tuhansia tapahtumia ympäri Suomen. Tiketti työllistää reilut 50 tapahtuma-alan ammattilaista. Tiketin toimintaa ohjaa rakkaus tapahtumia kohtaan ja halu olla tapahtumajärjestäjän paras ystävä. Tiketin asiakkaita ovat festivaalit, urheiluseurat, klubit, teatterit, messut, konserttitalot, kaupungit ja järjestöt. Tiketin tärkein arvo on välittäminen. Tiketti välittää tapahtumista, asiakkaista ja vastuullisuudesta. Tiketti on palkittu 11 kertaa vuoden lippukaupaksi, ja sen missio on olla jatkossakin alansa palkituin toimija ja aidosti välittävä kumppani.

Positive Impact on täyden palvelun vastuullisuustoimisto, jonka tavoitteena on planeetan ja koko sen lajiston hyvinvointi. Positive Impact auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja hallitsemaan vastuullisuuskysymyksiä muuttuvassa maailmassa sekä toimimaan tehokkaasti kestävän tulevaisuuden hyväksi. Positive Impact on toiminut lukuisien luovan alan toimijoiden kumppanina vastuullisuuden edistämisessä sekä kehittänyt alalle ohjelmia ja työkaluja, kuten Viileä musiikki – Viileä on uusi kuuma ja Elma.live.

Elma.live-hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto, ja alustan teknisestä toteutuksesta vastaa Positive Impact Finland Oy. Rahoitusta alustan suunnitteluun ja rakentamiseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, Musiikin edistämissäätiöltä (MES), Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä (ESES) sekä KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäseniltä. Vuosina 2023–2024 Elmaa laajennetaan ja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeelle myöntämän uuden rakennetuen myötä.

Hankkeen taustalla on KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkosto, johon Suomen Jazzliiton lisäksi kuuluvat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Verkosto perustettiin keväällä 2020 edistämään kestävää kehitystä elävän musiikin alalla.

Yhteys ja lisätietoja

Hankevastaava Anu Ahola: anu.ahola@jazzfinland.fi, puh. 050 569 0505
Hanketuottaja Petra Piiroinen: petra.piiroinen@jazzfinland.fi, puh. 041 548 7098
Toiminnanjohtaja (Suomen Jazzliitto) Maria Silvennoinen: maria.silvennoinen@jazzfinland.fi, puh. 050 536 7491

Kumppaniksi Elmalle?

Haluatko lähteä yhdessä Suomen elävän musiikin toimijoiden kanssa rakentamaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävämpää kulttuurialaa, yhteiskuntaa ja planeettaa? Elma.live etsii nyt uusia yhteistyökumppaneita, joiden toiminnassa keskeisiä arvoja ovat vastuullisuus ja kestävä kehitys.