Ajankohtaista

Hae mukaan Jazzliiton kiertueille ja Jazz-Espaan

Valtteri Pokela
12.10.2023

Suomen Jazzliitto tuottaa syksyllä 2024 kolme kotimaan kiertuetta, ajoille 16.–24.9., 7.–15.10. ja 4.–12.11. sekä tukee kahta yhteistuotantokiertuetta. Heinä-elokuun vaihteessa järjestetään jälleen Jazz-Espa-konserttisarja, johon haetaan myös esiintyjiä. Haku alkaa 16.10.2023 klo 10.00 ja päättyy 6.11.2023 klo 16.00.

Voit hakea yhtyeelläsi esiintymään Jazzliiton kotimaan omatuotantokiertueella 16.–24.9., 7.–15.10. ja 4.–12.11.2024 ja/tai Jazz-Espa-konserttisarjassa Helsingissä heinä-elokuun vaihteessa 2024. Jos sinulla on yritys, voit hakea myös tuottajaksi yhteistuotantokiertueelle elo–joulukuun 2024 aikana.

Jazzliiton omatuotannoissa Jazzliitto vastaa keikkamyynnistä ja muusta tuotannosta, ja konsertteja järjestävät ensisijaisesti liiton jäsenyhteisöt. Yhteistuotannoissa keikkamyynnistä ja koko tuotannosta vastaa ulkopuolinen tuottaja, ja Jazzliitto myöntää tuotannolle tukea.  Huomioithan, että yhteistuotantotuen hakukriteereitä on päivitetty.

Voit hakea yhtyeelläsi sekä kiertueisiin että Jazz-Espaan lomakkeella, johon vievä linkki löytyy tästä uutisesta. Voit jättää vain YHDEN hakemuksen. Jos sinulla on useita kokoonpanoja, valitse niistä aktiivisin ja ajankohtaisin. Yhtyeen jäsenten tulee olla käytettävissä koko kiertueajanjakson, jolle yhtye hakee.

Haku alkaa 16.10.2023 klo 10.00 ja päättyy 6.11.2023 klo 16.00.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
Jazzliiton hallitus tekee valinnat ja kiertueille valituille yhtyeille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti 20.12.2023 mennessä.
Kaikille kiertuehakijoille ilmoitetaan valinnoista ennen vuodenvaihdetta.
HUOM! Jazz-Espan valinnat tehdään vasta vuodenvaihteen jälkeen ja valituille sekä kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä viimeistään 29.2.2024.

Hakuohjeet:

1. JAZZLIITON OMATUOTANTOKIERTUEET

Jazzliitto sitoutuu järjestämään kysynnästä riippuen 5–6 konserttia ensisijaisesti Jazzliiton jäsenyhdistyksissä yhdeksän päivän ajanjaksolla.

Kiertue 1: 16.–24.9.2024 (pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti junalla ja/tai sähköautolla)
Kiertue 2: 7.–15.10.2024 (pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti junalla ja/tai sähköautolla)
Kiertue 3: 4.–12.11.2024 (toteutus Jazzliiton minibussilla uusiutuvalla dieselillä)

Jazzliitto tuottaa kiertueet ja maksaa:
– muusikoiden palkkiot (235,00 € brutto, sis. lomakorvauksen 13,5 %)
– ääniteknikon palkkion
– päivärahat
– matkat ja majoitukset (lähtökohtaisesti 2 hengen huoneissa)

Kiertueen lähtö- ja paluupaikka on lähtökohtaisesti Helsinki. Muualta Suomesta saapuvien yhtyeen jäsenten matkakulut Helsinkiin korvataan. Ulkomailta tulevien muusikoiden matkoja Suomeen ei korvata. Ääniteknikko toimii pääasiallisesti kiertuemanagerina ja kuljettajana, jollei muuta sovita. Yhtyeellä on mahdollisuus käyttää omaa teknikkoaan.

PROMOOTIOVALMIUS 

Yhtyeellä tulee olla laadukasta promootiomateriaalia valmiina ja musiikkia kuunneltavissa suoratoistopalvelussa hakuhetkellä. Jazzliitto ei vastaa yhtyeen kuvista tai muusta markkinointimateriaalista, eikä esimerkiksi sosiaalisen median sisällöstä. Kiertuetiedotuksessa käytetään tiedotustoimiston palveluita. Palveluihin kuuluu yleinen mediatiedote, paikallis- ja jazzmedioiden kontaktointi ja mediaosumien raportointi. Jazzliitto tiedottaa kiertueista Jazz Finland -sivustolla ja Jazzliiton sosiaalisessa mediassa. Kiertueille laaditaan yhtenäinen ilme julisteineen ja somebannereineen.

HAKEMUKSEN ARVIOINTI 

Hakemusta tarkastellaan erityisesti seuraavista näkökulmista:
– jazzmusiikillinen korkealaatuisuus ja persoonallisuus
– yhtyeen ammattimaisuus (toiminnan pitkäjänteisyys, äänite- ja promomateriaalin laatu)
– yhtyeen ajankohtaisuus (tuoreet julkaisut, kiertueet, tunnustukset)
– muusikoista suurimman osan tulee olla suomalaisia tai asua vakinaisesti Suomessa
– edellisestä Jazzliiton kiertueesta kulunut aika (karenssi yhtyeelle ja yhtyeenjohtajalle 3 vuotta)

Suomen Jazzliitto pyrkii ohjelmistovalinnoissaan edistämään moninaisuutta mm. esiintyjien sukupuolen, iän, fyysisen kyvykkyyden, kulttuuri- ja koulutustaustan suhteen.

2. YHTEISTUOTANTOKIERTUEET

Yhteistuotantokiertuetuen yleinen tavoite on tarjota taloudellista tukea jazzmusiikin kiertuetuottajille, jotta he voivat toimia vastuullisuuden ja oikeudenmukaisen korvauksen periaatteiden mukaisesti.

Yhteistuotannoissa konserttimyynnistä ja koko tuotannosta vastaa ulkopuolinen tuottaja, jolla on oma yritys. Yhteistuotantoisille kiertueille Jazzliitto myöntää tukea enintään 50 % kokonaiskuluista, tai maksimissaan summan, joka määräytyy muusikoiden määrän mukaan (ks. taulukko alla). Yhtyeiltä ja tuotantotahoilta edellytetään ammattimaisuutta sekä vastuullinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma budjetteineen.

Kiertuesuunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten kiertueella aiotaan ottaa huomioon ilmastovaikutusten vähentäminen. Jazzliitto auttaa valittua tuottajaa tarvittaessa kiertueen vähäpäästöisyyden suunnittelussa.

Kiertueilla tulee olla vähintään viisi konserttia maksimissaan kahden viikon ajanjaksolla, elokuun ja joulukuun välillä 2024.

Hakija, eli tuotantotaho itse vastaa:
– kiertueen taloudesta
– konserttimyynnistä
– markkinoinnin suunnittelusta
– käytännön järjestelyistä.

Jazzliitto tukee kiertueen kuluja max. 50 % toteutuneista kuluista, maksimirajaan asti, joka on:
– 1500,00 € soolokiertueelta
– 2500,00 € duokiertueelta
– 3500,00 € triokiertueelta
– 5000,00 € kvartettikiertueelta
– 6000,00 € kvintettikiertueelta tai isommalta kokoonpanolta.

Tuen voi talouden suunnittelussa vapaasti kohdistaa esim. seuraaviin asioihin:
– muusikoiden palkkiot
– ääniteknikon palkkiot
– äänentoistolaitteisto (mikäli Jazzliiton kalusto ei riitä)
– matkakulut (polttoaineet tai matkat, joilla ei käytetä Jazzliiton kiertuebussia)
– majoituskulut
– markkinointi- ja tiedotuskulut
– tuottajan palkkio.

Huom. Vain yhdet lennot (jos välttämätöntä) sallitaan jokaista kiertuetta kohti. Lennot voidaan katsoa välttämättömiksi, kun mahdollinen juna/automatka kestää yli 7 tuntia. Poikkeustapauksissa, kuten kiertueella, jossa esityspaikat sijaitsevat suurien etäisyyksien päässä toisistaan, toinen lento voidaan perustelluista syistä hyväksyä. Tällaisessa tapauksessa, ilmoita ja selitä selkeästi syy hakulomakkeen kohdassa “kiertueen esittely”. Tämä arvioidaan hakemusta käsiteltäessä ja hyväksytään tai hylätään annettujen syiden perusteella.

Kiertue tulee järjestää yhtenäisenä kokonaisuutena. Hakijoita kannustetaan miettimään, voisiko kiertueeseen yhdistää mahdollisina välipäivinä esim. työpajoja, klinikoita tai muuta paikallistoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Jazzliitto edellyttää tuotannossa muusikoiden ja ääniteknikon sekä kiertueen tuottajan ja muiden ammattilaisten työkorvauksen pitämistä kohtuullisella tasolla. Muusikoiden liiton määrittelemä konsertin minimipalkkio 200 € (brutto) tulee olla myös kiertueen minimi per keikka. Poikkeustapauksien, esimerkiksi lippuriskikeikkojen ehdoista tulee keskustella kaikkien asianosaisten kesken jo tuotantosuunnitelmaa tehtäessä.

Jazzliitto ei ole palkanmaksajataho yhteistuotantokiertueilla. Yhteistuotantokiertueilla tuottaja vastaa kokonaisuudessaan kiertueen toteutuksesta. Tuottaja voi hakea kiertueeseen rahoitusta Musiikin edistämissäätiö MES:ltä ja muista lähteistä, mutta tämä tulee käydä ilmi budjetin tulosuunnitelmasta ja myöhemmin tuotannon edetessä haettavasta/saatavasta rahoituksesta tulee raportoida Jazzliitolle.

Yhteistuotantokiertueilla on mahdollisuus käyttää Jazzliiton äänentoistolaitteistoa sekä 8+1-paikkaista bussia veloituksetta, ja tuottajalla on oikeus käyttää Jazzliiton majoitussopimusta. Kiertuebussi ja PA-laitteisto eivät ole yhteistuotantojen käytössä Jazzliiton omien kiertueiden aikaan, 16.–24.9.2024, 7.–15.10.2024 ja 4.–12.11.2024 sekä Jazzliiton ja Vapaiden äänien yhteistuotantokiertueella 25.9.–7.10.2024.

3. JAZZ-ESPA-KONSERTTISARJA HEINÄ-ELOKUUSSA 2024

Jazzliitto tuottaa ilmaisten ulkoilmakonserttien sarjan Espan puistolavalla Helsingissä 29.7.–3.8.2024. Jazz-Espan esiintyjävalinnat koostuvat laadukkaista, pääosin kotimaisista yhtyeistä, joita ei valita kiertueelle samalla hakukierroksella, ja jotka eivät ole esiintyneet Jazz-Espalla kahtena edellisvuonna. Jazzliitto tuottaa konsertit ja maksaa muusikoiden palkkiot (200,00 € brutto, + lomakorvaus 13,5 %) ja ruokailun ravintola Kappelissa.

Kannustamme kaikkia ammattimaisia yhtyeitä hakemaan mukaan! Toivomme näkevämme lavalla monen ikäisiä ja -näköisiä muusikoita eri koulutus- ja kulttuuritaustoista ja sukupuoli-identiteeteistä. Pääsy esiintymislavalle on esteetön, mutta takahuoneeseen ja sosiaalitiloihin esteellinen. Yhtyeille, joissa on pyörätuolia käyttäviä tai muuten portaat haastaviksi kokevia jäseniä, mukautamme takahuonetilat sopiviksi.

Hakijoille ilmoitetaan Jazz-Espan valinnoista helmikuun 2024 loppuun mennessä.