Ajankohtaista

Muistilista hiiliviisaan jazzkiertueen tuottamiseen Euroopassa

Valtteri Pokela
5.12.2023

Suomen Jazzliitto toteutti vuosina 2022–2023 Keski-Euroopan junakiertuetta pilotoineen On The Rails -hankkeen, jossa tutkittiin mahdollisuuksia edistää vähäpäästöisempiä jazzkiertueita kahden Euroopan reuna-alueen, Iso-Britannian ja Suomen välillä. Kumppanina hankkeessa toimi walesilainen kansanmusiikkijärjestö Trac Cymru, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä kiertuekäytännöiltään ja konserttipaikoiltaan samantyyppisten genrejen välillä. Hankkeen tulosten perusteella laadittiin “muistilista” hiiliviisaan jazzkiertueen tuottamiseen Euroopassa.

On The Rails -hankkeessa kerättiin ja jaettiin tietoa hiiliviisaista käytännöistä vierailemalla jazz- ja folk-ammattilaisten kansainvälisissä ammattilaistapahtumissa, työskentelemällä molempien alojen eurooppalaisissa verkostoissa ja tekemällä yhteistyötä kestävän kehityksen asiantuntijoiden ja hankkeiden kanssa.

Kesä-heinäkuussa 2023 hankkeessa toteutettiin Kaisa’s Machine -yhtyeen junakiertue, joka käsitti neljä maata ja viisi konserttia. Kiertueella kerättiin kokemuksia ja etsittiin ratkaisuja monille jazzkokoonpanoille tyypillisiin kansainvälisen konserttimyynnin ja käytännön kiertuetuotannon haasteisiin. Kiertueen tuotannosta vastasi Minnamurra Agency. Kokemuksia hyödyntäen walesilainen folk-kokoonpano toteuttaa Suomeen ulottuvan junakiertueen vuonna 2024.

Hankkeessa kerätyn tiedon pohjalta kirjoitettiin junakiertuetta suunnittelevan artistin muistilista. Muistilista ei ole kaikenkattava opaskirja, vaan se on laadittu nimenomaan pieniä (jazz)kokoonpanoja silmällä pitäen, ja siihen on pyritty kokoamaan hankkeen aikana kertyneet kokemukset etenkin muusikoiden hyvinvointiin liittyvien haasteiden välttämiseksi. Juna on Euroopan kiertueella kiistattomasti hiiliviisain matkustusmuoto, mutta vaatii lentämiseen verrattuna usein enemmän matkustusaikaa ja erityisen huolellista ennakkosuunnittelua – ja juuri tähän muistilista antaakin oivallisia vinkkejä.

Jazzliitto hyödyntää hankkeessa luotua kontaktiverkostoa ja tuloksia kehittäessään kotimaan kiertuetoimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 ja jakaessaan tietoa hiiliviisaista käytännöistä kansainvälisessä yhteistyössään.

On The Rails -hankkeen hiilijalanjälkilaskennan suoritti Puuni Oy. Hanketta rahoitti Taiteen edistämiskeskus.

Kuvassa basisti Kaisa Mäensivu. Kuvaaja: Oskari Joutsen