Ajankohtaista

Jazzliitto mukana kansainvälisessä kestävää kiertämistä edistävässä Better Live -hankkeessa

Valtteri Pokela
28.2.2024

Suomen Jazzliitto ja sen useat jäsenyhteisöt ovat mukana nelivuotisessa EU-rahoitteisessa Better Live – A Sustainable Circulation of Musicians in Europe -hankkeessa, jossa kehitetään ja edistetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää kiertämistä Euroopassa.

Better Live -hankkeen tavoitteena on vähentää taiteilijoiden ja yleisön liikkumisesta koituvia päästöjä sekä ylläpitää – tai jopa laajentaa – konserttiohjelmistojen maantieteellistä monimuotoisuutta. Tavoitteita edistetään maakohtaisten kiertueverkostojen yhteisellä ohjelmasuunnittelulla, joka mahdollistaa entistä laajemmat kiertueet. Laajempien kiertueiden odotetaan pienentävän konserttikohtaista hiilijalanjälkeä ja kasvattavan kulttuuritarjonnan monipuolisuutta hiilijalanjälkeä kohden. Ajatuksesta juontuu myös hankkeen tunnuslause ”for a bigger number of small events” eli vapaasti suomennettuna ”useamman pienen tapahtuman puolesta”.

Hankkeessa on yksitoista pääkumppania: Périscope (Ranska), Bimhuis (Alankomaat), Improvised Music Company (Irlanti), G Livelab Tampere (Suomi), Wytwórnia (Puola), Victoria Nasjonal Jazzscene (Norja), Zavod Sploh (Slovenia), Plataforma Jazz España (Espanja), Jazzahead (Saksa), EMEE – European Music Exporters Exchange (Belgia) ja The Cluster (Kreikka). Suomen Jazzliitto ja sen useat jäsenyhteisöt muodostavat G Livelab Tampereen johdolla osan Suomen kiertueverkostosta, joka vastaa noin 30 konsertin järjestämisestä hankkeen aikana. Yhteensä Better Livessä toteutetaan noin 270 kiertuekonserttia yhdeksässä maassa vuosina 2024–2025.

Kiertueverkoston jäsenet pääsevät osaksi kansainvälistä toimijaverkostoa, oppivat kestävämpien konserttien tuottamisesta ja saavat kiertueidensa toteuttamiseen EU-rahoitusta. Hankkeessa lasketaan sen osallistujien tiedonkeruun avulla kiertueiden muusikoiden ja yleisöjen liikkumisesta koituvat päästöt, ja verrataan muusikoiden liikkumisen hiilijalanjälkeä hanketta edeltäneeseen lähtötilanteeseen. Lisäksi arvioidaan ohjelmistojen maantieteellistä monimuotoisuutta hanketta edeltäneeseen lähtötilanteeseen.

Better Live -hanketta rahoittavat Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma sekä Puolan kulttuuriministeriön kulttuurin edistämisrahasto.