Ajankohtaista

Teoston kysely yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä musiikkialalla

Valtteri Pokela
17.2.2024

Teosto kartoittaa yhdenvertaisuuden tilaa ja syrjintää musiikkialalla kyselyllä, joka on suunnattu kaikille alalla työskenteleville. Tavoitteena on kerätä tietoa vähemmistöryhmien syrjintäkokemuksista sekä niiden vaikutuksista musiikkialan kehitykseen.

Teoston kyselyssä selvitetään, kuinka hyvin syrjimättömyys toteutuu musiikkialalla. Kyselyyn toivotaan vastauksia musiikin parissa työskenteleviltä säveltäjiltä, sanoittajilta, muusikoilta, tuottajilta mutta myös esimerkiksi levy-yhtiöiden, kustantajien ja muiden alan toimijoiden työntekijöiltä sekä alan opiskelijoilta. Kysely on auki 3.3. asti ja sen tulokset julkistetaan YK:n rasismin vastaisena päivänä 21.3. Teoston verkkosivuilla.

Kyselyllä pyritään myös saamaan kattava kuva siitä, kuinka paljon erilaisia vähemmistöjä musiikkialalla toimii. Tietoa haetaan niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuin esimerkiksi etnisten ja kielellisten vähemmistöjen sekä vammaisten asemasta musiikin tekijöinä. Lisäksi tietoa kerätään muun muassa ikäsyrjinnästä.

Viime vuonna Teoston toteutti yhdessä yhdentoista musiikkialan toimijan kanssa myös sukupuolten tasa-arvoa musiikkialalla kartoittavan kyselyn. Suomen Jazzliitto oli yksi mukana olleista tahoista. Tulosten avulla saatiin käynnistettyä laajaa keskustelua ja toimenpiteitä musiikkialan sukupuolijakauman korjaamiseksi.