Suomen Jazzliitto ry on vuonna 1966 perustettu suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö, joka edistää ja kehittää alan toimintaedellytyksiä, asemaa ja arvostusta.

Toteutamme tehtäväämme

 • lisäämällä jazzmusiikin näkyvyyttä yhteiskunnassa,
 • vaikuttamalla asiantuntijaorganisaationa kulttuurin eri sektoreilla,
 • tuottamalla tietoa suomalaisesta jazzalasta ja
 • toimimalla aktiivisena tuotantotahona valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintamme perustuu kotimaisen jazzkentän toimijat kokoavaan edustuksellisuuteen. Suomen Jazzliitto ry toimii alueellisesti itsenäisten jäsenyhteisöjensä kautta. Jazzliitolla on 48 jäsenyhteisöä.

Yleistä

Suomen Jazzliitto osallistuu asiantuntijatahona kulttuuripoliittiseen keskusteluun Suomessa. Kulttuuripoliittista vaikuttamista toteutamme myös Suomen Musiikkineuvoston ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n jäsenyyksien kautta.

Osallistumme musiikkialan kehityshankkeisiin koti- ja ulkomailla ja toteutamme jazzalan kehityshankkeita kumppaniemme kanssa myös itse.

Mahdollistamme valtakunnallisella jazzkiertuetoiminnallamme noin 100 konserttia vuosittain eri puolella Suomea. Tuotamme myös Helsingissä vuosittaista Jazz-Espa-ilmaiskonserttisarjaa.

Ylläpidämme kattavaa Jazz Finland -tietopankkia suomalaisesta jazzista ja jazzkulttuurista Suomessa. Sivusto sisältää mm. tietokannan jazzalan toimijoista Suomessa, valtakunnallisen konserttikalenterin sekä uutisosion. Keräämme jazzalan tunnuslukuja ja järjestämme alan seminaareja sekä koulutustilaisuuksia.

Jazzliiton hallitus, henkilökunta ja jäsenistö koostuvat monipuolisesti jazzmusiikin ja tapahtumatuotannon ammattilaisista ja Jazzliiton sidosryhmien verkosto on laaja. Meihin voit olla yhteydessä kaikissa alaan liittyvissä kysymyksissä.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme: yhteisöllisyys, vastuullisuus, asiantuntijuus, avaramielisyys ja sisältölähtöisyys.

Suomen Jazzliiton toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 • Visiossamme jazzmusiikin yhteiskunnallinen asema taidemuotona on arvostettu ja tunnustettu ja jazzyleisön määrä on merkittävästi kasvanut. Jazzalan vahvat taloudelliset rakenteet tukevat alan ammattilaisten taiteellisia ja tuotannollisia toimintaedellytyksiä koko Suomessa.

  Toiminta-ajatuksemme kiteytyy sloganissamme ”Jazz soi ja näkyy!”. Se tiivistää Jazzliiton ydintehtävän: kaiken toimintamme fokuksena on jazzin soiminen ja näkyminen elinvoimaisena koko Suomessa. Toimintakulttuurimme pohjaa arvoihimme: yhteisöllisyys, vastuullisuus, asiantuntijuus, avaramielisyys ja sisältölähtöisyys.

  Uudella strategiakaudella korostamme jazzalan yhteiskunnallisen aseman vahvistumista, valtakunnallista saatavuutta sekä jazzmusiikin saavutettavuutta.

  Strategiakautemme neljä päätavoitetta ovat:

  1. Suomen Jazzliiton rooli alan yhteisenä äänenä on vahva.

  2. Jazzalan yhteiskunnallinen asema on vahvistunut näkyvyyttä ja tietoa lisäämällä.

  3. Jazzmusiikin tarjonta on valtakunnallisesti kattavaa.

  4. Jazzmusiikin saavutettavuus on merkittävästi lisääntynyt.