Finlands Jazzförbund är en intresseorganisation för finländsk jazzmusik och jazzkultur

Finlands Jazzförbund är en intresseorganisation för finländsk jazzmusik och jazzkultur.

Förbundet verkar som expertorganisation inom branschen och som aktiv produktionsaktör såväl nationellt som internationellt. Jazzförbundet ökar jazzmusikens synlighet i samhället och genererar information om det finländska jazzfältet. Jazzförbundets verksamhet representerar samlade aktörer inom det inhemska jazzfältet.

Jazzförbundet upprätthåller Jazz Finland -webbtjänsten på www.jazzfinland.fi.