Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Finlands Jazzförbund och därmed en del av jazzfältets gemensamma röst.

Alla i Finland registrerade jazzföreningar och andra samfund med rättsförmåga som verkar inom jazzfältet kan ansluta sig till Finlands Jazzförbund som samfundsmedlemmar.

Ansökan att bli medlem sker genom att skicka en fritt formulerad ansökan till verksamhetsledaren: maria.silvennoinen@jazzfinland.fi.

Medlemsavgift

200 euro/år (omsättning under 150 000 eur)
400 euro/år (omsättning över 150 000 euro/år