Understödande medlem

Som understödande medlem stöder du finländsk jazzmusik och kultur samt främjar tillsammans med oss att inhemsk jazz klingar i hela landet.

Understödande medlemmar kan vara antingen privatpersoner eller samfund med rättsförmåga, som vill understöda Finlands Jazzförbunds syfte och verksamhet.

  • Understödande medlem, privatperson, årsavgift: 50€
  • Understödande medlem, samfund, årsavgift: 300€

Alla understödande medlemmar nämns vid namn på denna webbplats samt i Jazzförbundets verksamhetsberättelse, som årligen skickas dig personligen (inte obligatoriskt).

Genom att fylla i det bifogade formuläret nedan ansöker du om understödande medlemskap i Finlands Jazzförbund rf. Understödande medlemmarna godkänns av Finlands Jazzförbunds styrelse. Du får en bekräftelse på ditt medlemskap per e-post så fort din ansökan blivit behandlad.

Vi fakturerar understödande medlemsavgiften inom ca en vecka efter din ansökans godkännande. Kommande fakturor anländer alltid i början på ett nytt kalenderår. Understödande medlemskapet är i kraft tills vidare och kan när som helst sägas upp.

Alla tänkbara frågor besvaras av: Verksamhetsledare Maria Silvennoinen, maria.silvennoinen@jazzfinland.fi