Finlands Jazzförbund är en intresseorganisation för finländsk jazzmusik och jazzkultur, grundad 1966. Förbundet främjar och utvecklar branschens verksamhetsförutsättningar, position och status.

Vi förverkligar vårt uppdrag genom att

 • öka jazzmusikens synlighet i samhället,
 • som expertorganisation utföra påverkansarbete inom olika sektorer på kulturfältet,
 • generera information om det finländska jazzfältet,
 • verka som en aktiv produktionsaktör såväl nationellt som internationellt.

Vår verksamhet baserar sig på att vi representerar samlade aktörer inom det inhemska jazzfältet. Finlands Jazzförbund rf verkar på ett regionalt plan genom självständiga medlemsorganisationer. Jazzförbundet har 47 medlemsorganisationer.

Allmänt

Som expertorganisation deltar Finlands Jazzförbund i den kulturpolitiska debatten i Finland. Vi utövar också kulturpolitiskt påverkansarbete som medlem i Finlands musikråd samt i Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf.

Vi deltar i branschutvecklingsprojekt både i hemlandet och utomlands samt förverkligar även på egen hand aktivt utvecklingsprojekt inom jazzfältet.

Genom vår riksomfattande jazzturnéverksamhet förverkligar vi cirka 100 konserter årligen i olika delar av Finland. Vi står också för produktionen av den årliga gratiskonsertserien Jazz-Espa i Helsingfors.

Vi upprätthåller den omfattande databanken Jazz Finland om finländsk jazz och jazzkultur i Finland. Webbplatsen innehåller bl.a. en databas om jazzaktörer i Finland, en riksomfattande konsertkalender samt nyheter. Vi samlar väsentlig statistik för jazzbranschen och ordnar seminarier och utbildningstillfällen för branschen.

Jazzförbundets styrelse, personal och medlemmar är mångsidiga proffs inom jazzmusik och evenemangsproduktion, och Jazzförbundet har ett brett nätverk av samarbetspartner.

All vår verksamhet styrs av våra värderingar: gemenskap, ansvarsfullhet, sakkunskap, fördomsfrihet och fokus på innehåll.

Du kan ta kontakt med oss i alla frågor som gäller branschen.

Finlands Jazzförbunds verksamhet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

 • Vår vision är att jazzmusikens samhälleliga position som konstform är respekterad och erkänd och att jazzpubliken på ett betydande sätt har vuxit. Jazzfältets starka ekonomiska strukturer stöder branschens proffs i deras konstnärliga och produktionsmässiga verksamhetsförutsättningar i hela Finland.

  Vår verksamhetstanke komprimeras i vår slogan Jazzen hörs och syns! Den sammanfattar Jazzförbundets kärnuppdrag: fokus i all vår verksamhet är att jazzen ska vara livskraftig, höras och synas i hela Finland. Vår verksamhetskultur bygger på våra värderingar: gemenskap, ansvarsfullhet, sakkunskap, fördomsfrihet och fokus på innehåll.

  Under den nya strategiperioden betonar vi förstärkandet av jazzfältets samhälleliga position, den riksomfattande tillgången samt jazzmusikens tillgänglighet.

  Under strategiperioden är våra fyra huvudmål följande:

  1. Finlands Jazzförbunds roll som gemensamt språkrör för branschen är stark.

  2. Jazzfältets samhälleliga position har förstärkts genom att öka synlighet och information.

  3. Jazzmusikutbudet är landsomfattande.

  4. Tillgängligheten inom jazzmusiken har på ett betydande sätt ökats.