Hankkeet

Jazzliiton hankkeet keskittyvät jazzalan osaamisen ja mahdollisuuksien kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Tietoa ja parhaita käytäntöjä lisätään ja jaetaan verkostoissa. Käynnissä olevissa hankkeissa keskitytään kestävyyden ja vastuullisuuden eri osa-alueiden huomioimiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.

 • Suomen Jazzliitto ja sen useat jäsenyhteisöt ovat mukana nelivuotisessa EU-rahoitteisessa Better Live – A Sustainable Circulation of Musicians in Europe -hankkeessa, jossa kehitetään ja edistetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää kiertämistä Euroopassa.

  Better Live -hankkeen tavoitteena on vähentää taiteilijoiden ja yleisön liikkumisesta koituvia päästöjä sekä ylläpitää – tai jopa laajentaa – konserttiohjelmistojen maantieteellistä monimuotoisuutta. Tavoitteita edistetään maakohtaisten kiertueverkostojen yhteisellä ohjelmasuunnittelulla, joka mahdollistaa entistä laajemmat kiertueet. Laajempien kiertueiden odotetaan pienentävän konserttikohtaista hiilijalanjälkeä ja kasvattavan kulttuuritarjonnan monipuolisuutta hiilijalanjälkeä kohden.

  Hankkeessa on yksitoista pääkumppania: Périscope (Ranska), Bimhuis (Alankomaat), Improvised Music Company (Irlanti), G Livelab Tampere (Suomi), Wytwórnia (Puola), Victoria Nasjonal Jazzscene (Norja), Zavod Sploh (Slovenia), Plataforma Jazz España (Espanja), Jazzahead (Saksa), EMEE – European Music Exporters Exchange (Belgia) ja The Cluster (Kreikka). Suomen Jazzliitto ja sen useat jäsenyhteisöt muodostavat G Livelab Tampereen johdolla osan Suomen kiertueverkostosta, joka vastaa noin 30 konsertin järjestämisestä hankkeen aikana.

  Kiertueverkoston jäsenet pääsevät osaksi kansainvälistä toimijaverkostoa, oppivat kestävämpien konserttien tuottamisesta ja saavat kiertueidensa toteuttamiseen EU-rahoitusta. Hankkeessa lasketaan sen osallistujien tiedonkeruun avulla kiertueiden muusikoiden ja yleisöjen liikkumisesta koituvat päästöt, ja verrataan muusikoiden liikkumisen hiilijalanjälkeä hanketta edeltäneeseen lähtötilanteeseen. Lisäksi arvioidaan ohjelmistojen maantieteellistä monimuotoisuutta hanketta edeltäneeseen lähtötilanteeseen.

  Better Live -hanketta rahoittavat Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma sekä Puolan kulttuuriministeriön kulttuurin edistämisrahasto.

  Lisätietoa Better Live -hankkeesta:

  Valtteri Pokela
  Viestintä- ja tuotantokoordinaattori
  valtteri.pokela@jazzfinland.fi
  puh. 044 512 5578

  Hankkeen verkkosivut: https://betterlivemusic.com/

 • Suomen Jazzliitto toteuttaa vuosina 2022–2023 Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hankkeen, jossa kehitetään Jazzliiton kiertuetoimintaa kestävämmäksi. Kehityshankkeessa mitataan Jazzliiton kiertuetoiminnan hiilijalanjälki ja laaditaan toimenpidesuunnitelma kohti Jazzliiton hiilineutraalia kiertuetoimintaa. Osana hankekokonaisuutta selvitetään myös kotimaisen elävän musiikin ilmastovaikutukset yhteistyössä elävän musiikin alan järjestöjen kanssa.

  Syksyllä 2022 Jazzliitto toteuttaa peruskiertuetoimintansa lisäksi seitsemän pilottikiertuetta, joilla tutkitaan erilaisia kestävämpiä tapoja tuottaa jazzkiertueita. Erilaisin matkustusmuodoin ja tuotantotavoin toteutettavilla kiertueilla kerätään tietoa ja osallistujien kokemuksia ja levitetään tietoa ilmastoystävällisemmistä valinnoista. Pilottikiertueilta saatavaa tietoa hyödyntäen Jazzliitto laatii 2023 tiekartan kohti hiilineutraalia kiertuetoimintaa. Asiantuntijakumppaneina hankkeessa toimivat Puuni Oy ja Positive Impact Oy.

  Pilottikiertueilla matkustetaan Jazzliiton kiertuebussin lisäksi muun muassa junalla ja sähköautolla, ja rengasreittien lisäksi yhdellä kiertueella tehdään töitä residenssistä käsin lähialueille. Yhdellä kiertueella yhdistetään koulukonsertit iltakonsertteihin, jotta tavoitetaan mahdollisimman paljon erilaisia yleisöjä samoilla kuljetuksilla. Yksi kiertueista suuntautuu rannikko- ja saaristoalueelle. Yksi kiertue tehdään Ruotsissa. Sillä tutkitaan Suomesta ulos lentämisen päästöjä suhteessa vähähiiliseen paikalliseen liikkumiseen. Jazzliitto on kehittänyt kestävämpiä kiertämisen käytäntöjä yhteistyössä pohjoismaisten kumppaneidensa kanssa vuodesta 2020.

  Konserttipaikoilla Jazzliitto kannustaa kestävämpiin valintoihin “vihreiden ridereiden” avulla. Ridereissa, eli artistien keikkapaikoille lähettämissä toivelistoissa, pyydetään konserttijärjestäjiä huolehtimaan muun muassa joukkoliikenteen vaihtoehtojen esiintuomisesta yleisön liikkumiseen konserttipaikalle, energian säästämisestä, jätteen vähentämisestä ja vegaanisen ruuan saatavuudesta artisteille ja yleisöille.

  Jazzliitto osallistuu hankkeellaan laajaan elävän musiikin alan kestävän kehityksen työhön. Koko Suomen livemusiikin ilmastovaikutukset selvitetään vuoden 2022 aikana alan kattojärjestöistä muodostuvan Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston yhteistyönä ja Suomen Jazzliiton hallinnoimana ja koordinoimana. KEMUT-verkostoon kuuluvat Jazzliiton lisäksi Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry.

  Vuonna 2023 laaditaan Suomen elävän musiikin alan ilmastotiekartta. Tiekartassa kuvataan livemusiikin ilmastovaikutukset nyt, asetetaan koko toimialaa koskevat tavoitteet ja esitetään toimenpidesuunnitelma kohti hiilineutraalia toimialaa.

  Hiilineutraali kiertuemalli -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

  Lisätietoa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hankkeesta:

  Raisa Siivola
  Hankejohtaja
  raisa.siivola@jazzfinland.fi
  puh. 044 205 6926

  Sheri Toivomäki
  Tuottaja
  sheri.toivomaki@jazzfinland.fi
  puh. 040 053 5760

  Lisätietoa elävän musiikin KEMUT-verkoston yhteistyöhankkeista: www.kestavamusiikki.net

 • Kehityshankkeessa tuotetaan elävän musiikin toimialalle digitaalinen tietopankki- ja yhteisöalusta, joka tarjoaa toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea ilmastotoimissa.

  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Jazzliitolle kulttuuri- ja luovien alojen rakennetukea 110 000 euroa kestävän kehityksen digitaalisen alustan kehittämiseen musiikkialalle.

  Kehityshanke on Suomen keskeisten elävän musiikin alan järjestöjen yhteishanke ja perustuu vuonna 2020 käynnistetyssä Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hankkeessa tehtyyn pohjatyöhön. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Suomen Jazzliitto.

  Digitaalisen alustan keskeiset osa-alueet ensimmäisessä kehittämisvaiheessa ovat:

  • Oppiminen – Koulutuspaketti
  • Suunnittelu – Suunnittelutyökalu
  • Yhteisöllisyys – Verkostoitumisalusta

  Hankkeen tavoitteena on saada ilmastoteot ja kestävä kehitys osaksi jokaisen elävän musiikin tapahtumajärjestäjän, orkesterin ja muusikon jokapäiväistä toimintaa. Tätä varten tarvitaan lisää osaamista, helppokäyttöisiä työkaluja sekä verkostomaista oppimista. Hankkeessa uskotaan, että jokaiselle löytyy hyviä keinoja toimia aiempaa ekologisemmin, kun yhdessä ne etsimme.

  Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

  Lisätietoja ELMA-hankkeesta:

  Anu Ahola
  Hankevastaava
  anu.ahola@jazzfinland.fi
  puh. 050 569 0505

  Peppi Arrimo
  Hanketuottaja
  peppi.arrimo@jazzfinland.fi
  puh. 0400 366 967

  Hallinnoija:
  Suomen Jazzliitto ry

  Toiminnanjohtaja
  Maria Silvennoinen
  maria.silvennoinen@jazzfinland.fi
  puh. 050 536 7491

 • Nordic Jazz Comets on viiden pohjoismaisen jazzorganisaation, Suomen Jazzliiton, ruotsalaisen Svensk Jazzin, norjalaisen Norsk jazzforumin, tanskalaisen Jazz Danmarkin ja islantilaisen FÌH-musiikkikoulun yhteistoiminta-alusta. Vuosina 2022–2023 toteutettavassa Dagsverke-hankkeessa pohjoismaiset jazzalan katto-organisaatiot, jazzpromoottorien pohjoismainen verkosto ja kymmenen yhtyettä tutustuvat tulevaisuuden huippujazziin sekä tapoihin käyttää musiikkia sosiaalisen hyvinvoinnin välineenä.

  Jazz Danmarkin hallinnoimassa Dagsverke-hankkeessa 2022–2023 tutkitaan mahdollisuuksia, miten jazzalan ammattilaiset voivat vaikuttaa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, saavutettavuuden ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja jopa kriisinhallintaan. Tämänkaltaisia toimia ja kohtaamisia voisi tulevaisuudessa ajatella enenevästi myös kiertuekonserttien yhteyteen, jotta artistit voisivat ammattitaidollaan tuoda lisää hyvää yhteisöille, joissa vierailevat. Hanketta tukee Pohjoismainen Kulttuuripiste.

  Dagsverke-hankkeen ensimmäinen tapahtuma kokosi promoottoreita ja muusikoita konserttien ja työpajojen äärelle Kööpenhaminaan 9.–11.2.2022. Viisi pohjoismaista yhtyettä esiintyi Kööpenhaminan Jazzhus Montmartressa täydelle salille. Suomea tapahtumassa edusti Adele Sauros Quartet.

  Osana tapahtuman ohjelmaa yhtyeet tutustuivat paikallisiin yhteisöprojekteihin, joissa musiikkia käytetään sosiaalisen tasa-arvon ja inhimillisen hyvinvoinnin välineenä. Adele Sauros Quartetin muusikot ja suomalaiset tapahtuman osallistujat osallistuivat AntiDote-organisaation esittelyyn ja Impro For Asylum Kids -työpajatoimintaan. AntiDote keskittyy vähentämään huumeidenkäyttäjien kuolleisuutta tarjoamalla valvotun käytön tiloja ja opastamalla kansalaisia opioidien yliannostukseen tarkoitetun naloksonisuihkeen käytöstä. AntiDote on pohtinut musiikin merkitystä käyttöhuoneissa ja matalan kynnyksen konserttitoimintaa raskaimman käytön alueilla. Impro for Asylum Kids -työpajoissa käytetään improvisaation keinoja vahvistamaan turvapaikanhakijalasten itsetuntoa oppijoina ja toimijoina. Ammattimuusikoista koostuva ryhmä on kehittänyt kehollisia menetelmiä ja osallistavia nuotitusohjelmia ratkaisemaan yhteisen kielen puuttumisen ja kulttuurisen kommunikaation haasteita.

  Seuraava tapahtuma järjestetään Ruotsin Tukholmassa ja Gävlessä 10.–13.5.2023 osana ”Ruotsin jazzliiton”, Svensk Jazzin vuosikokouspäiviä. Yhtyeet ja kutsuvieraat osallistuvat jälleen työpajoihin ensimmäisenä päivänä, ja seuraavana yhtyeet esiintyvät ammattilaisille ja paikalliselle yleisölle. Seuraavaan Nordic Jazz Comets Dagsverke -tapahtumaan järjestetään pohjoismainen bändihaku vuoden 2022 syyskuussa. Yhtyeet valitsee pohjoismainen promoottoriverkosto. Hausta tiedotetaan Jazzliiton sivuilla ja muusikkorekisterissä.

  Lisätietoa hankkeesta englanniksi sivuilla www.nordicjazzcomets.com.

  Samalta sivulta voit ladata Nordic Jazz Comets In The Key Of Green -hankkeen loppuraportin. Voit ladata raportin myös suoraan tästä linkistä (linkki vie Dropbox-kansioon)

  Lisätietoja Nordic Jazz Comets -hankkeista:
  Raisa Siivola
  Hankekoordinaattori
  raisa.siivola@jazzfinland.fi
  puh. 044 205 6926

 • Suomen Jazzliitto on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa tanskalaisen Jazz Danmarkin palkittu JazzCamp for Girls -jazzleiritoiminta laajennetaan vuoden 2022 aikana Suomeen, Ruotsiin ja Puolaan. Toimintaa on lisäksi järjestetty Iso-Britanniasta vuodesta 2019 lähtien.

  Kyseessä on monikansallinen hanke, jonka osallistujat tekevät tiivistä yhteistyötä ja vaihtavat ideoita sekä tietoja parhaista käytännöistä työssä, jonka pitkän tähtäimen pyrkimyksenä on alan sukupuolijakauman korjaaminen. Suomessa JazzCamp for Girls -jazzleiri toteutettiin yhteistyössä Pori Jazz -festivaalin ja Palmgren-konservatorion kanssa osana Pori Jazz Kidsin ohjelmaa. JazzCamp for Girls Takes the North -hanketta tukee Pohjoismainen kulttuurirahasto.

  JazzCamp for Girls on Tanskan jazzliiton (Jazz Danmark) vuonna 2014 lanseeraama konsepti, jonka tavoitteena on innostaa nuoria tyttöjä jazzin ja improvisoidun musiikin pariin. Musiikin ja erityisesti jazzin sukupuolijakauma on perinteisesti ollut vahvasti miesvoittoinen, ja naisille on usein kuulunut yhtyeissä laulajan rooli. JazzCamp for Girls -konseptin kantava ajatus on, että leirille osallistuville tytöille tarjotaan innostava ja turvallinen ympäristö, jossa he pääsevät kokeilemaan eri instrumentteja, bändissä soittamista ja musiikin säveltämistä.

  Tyttöjen jazzleiri on tarkoitettu tytöille ja itsensä tytöiksi kokeville. Leiri on suunnattu 8-12-vuotiaille, mutta tarkka ikä ei ole este osallistumiselle. Tärkeintä on kiinnostus kokeilla bändissä soittamista ja halu oppia yhdessä uutta. Leiri toteutetiin Porissa 8.–11.7. ja sen opettajina toimivat kansainvälistä jazzuraa New Yorkissa luova basisti Kaisa Mäensivu sekä Palmgren-konservatorion bassonsoiton lehtori Tomi Harrivaara.

  ”Tanskassa leirejä järjestetään toistakymmentä vuodessa, ja pitkän tähtäimen tavoitteena ja unelmana on tietysti toiminnan laajeneminen myös Suomessa. Tarvitsemme erilaisia työkaluja jazzmusiikin ja laajemmin musiikkialan sukupuolijakauman korjaamiseksi. JazzCamp for Girls tarjoaa yhden hyväksi ja vaikuttavaksi havaitun työkalun tähän tavoitteeseen päästäksemme.”
  – Maria Silvennoinen, toiminnanjohtaja, Suomen Jazzliitto ry

  ”Since the start of JazzCamp for Girls in Denmark, we have achieved so much knowledge and many good experiences that we’re looking forward to sharing with the other countries, who also experience a continuous unequal gender balance in the music industry. We have seen good results from the start of JazzCamp for Girls in the U.K. in 2019, and we hope that our new partners will experience the same good results – both in terms of getting more girls to play an instrument, while also focusing on working towards a more equal gender balance.”
  – Agnete Seerup, project manager, JazzCamp for Girls at JazzDanmark

  Lisätietoa JazzCamp For Girls -hankkeesta:

  Maria Silvennoinen
  Toiminnanjohtaja
  maria.silvennoinen@jazzfinland.fi
  puh. 050 536 7491

 • Jazzliiton ja walesiläisen Trac Cymru -kansanmusiikkijärjestön yhteisessä On The Rails -hankkeessa tehdään pelinavauksia Euroopan reuna-alueiden, Suomen ja Iso-Britannian yhteistyöhön genrerajoja ja maantieteellisiä rajoja ylittäen.

  Tavoitteena on solmia suhteita jazz- ja folk-konserttijärjestäjiin junaradan varressa muun muassa Saksassa, Belgiassa ja Ranskassa, ja avata kestävää kiertuepolkua suomalaisille jazzyhtyeille Iso-Britanniaan.

  Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamassa On The Rails -hankkeessa tavoitteena on edistää suomalaisten ja walesiläisten taiteilijoiden kilpailukykyä vastuullisuusosaamisen ja verkostojen avulla. Samalla lisätään suomalaisten jazzalan ammattilaisten tunnettuutta hankekumppaneina.

  Vuoden 2022 aikana Suomen Jazzliitto ja walesilainen kansanmusiikkijärjestö Trac Cymru esittelevät ympäristökestäviä kiertue- ja konserttikäytäntöjä sekä omalta alueeltaan tulevaa musiikkia jazz-, folk- ja vientitapahtumissa. Vierailuilla toimijoiden luona rakennetaan arvopohjaisia kumppanuuksia Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Belgiaan ja Ranskaan junaradan varren pienempiin kaupunkeihin, joissa on elävää jazz- ja kansanmusiikkikulttuuria.

  Vuonna 2023 kiertuereittiä testataan molempiin suuntiin: Walesista matkustaa folkyhtye Suomeen konsertoiden junaradan varrella, ja tutustuen paikallisiin yhteisöihin ja kulttuuriin. Suomesta vastaavasti kiertueelle lähtee jazzyhtye toiseen suuntaan. Kiertueiden hiilijalanjälki mitataan, ja kaikki tieto, kokemukset ja kontaktit tuodaan koko suomalaisen jazz- ja folk-alan käytettäväksi.

  Lisätietoa On The Rails -hankkeesta:

  Raisa Siivola
  Hankevastaava
  raisa.siivola@jazzfinland.fi
  Puh. 044 205 6926

  Danny KilBride
  Cyfarwyddydd (johtaja)
  trac: Music Traditions Wales / Traddodiadau Cerdd Cymru
  cyfarwyddydd@trac-cymru.org
  Puh. +44 787 903 2130

 • Suomen Jazzliitto yhdessä kahdeksan muun Europe Jazz Networkin jäsenorganisaation kanssa ovat käynnistäneet uuden kansainvälisen yhteistyöprojektin. Constellations nimellä kulkeva hanke on urakehitysohjelma, joka perustuu artistivaihtoon kansainvälisen jazzyhteisön kesken. Constellations-hanke on saanut rahoituksen EU:n Music Moves Europe -ohjelman MusicAIRE -tukimuodosta.

  Constellations-yhteisprojektiin on valittu jokaisesta kahdeksasta hankemaasta yksi artisti, joka on jo aiemmin käynyt läpi kotimaansa projektikumppanin hallinnoiman urakehitysohjelman. Hankkeessa mukana olevat artistit ja yhteistyökumppanit osallistuvat kehitys- tai verkostoitumisohjelmiin toisessa hankemaassa, tutustuvat paikallisiin toimintaympäristöihin ja luovat uusia kontakteja ja verkostoja toisten muusikoiden, luovan alan toimijoiden ja muiden musiikkialan ammattilaisten kanssa. Kaikki artistit ja projektikumppanit osallistuvat lisäksi merkittäviin jazzalan verkostoitumistapahtumiin (mm. Jazzahead! ja European Jazz Conference) syventääkseen ymmärrystään alan toimintatavoista.

  Constellations hyödyntää jo olemassa olevia uraohjelmia ja tapahtumia, jolloin ei ole tarvetta luoda uusia rakenteita tai lisäresursseja. Constellations perustuu kaikkien osapuolten vahvaan sitoutumiseen ja artistien tukemiseen ja pyrkii luomaan pohjaa yhtenäisemmälle ja kestävämmälle musiikkialalle koko Euroopassa.

  EJN:n jäseninä olemme jo ennalta tutustuneet toistemme työhön ja projekteihin – joissain tapauksissa jo useampien vuosien ajan – ja olemme nyt yhdistäneet voimavaramme, kokemuksemme ja kykyjenkehitystaitomme. Tämä jaettu osaaminen ja yhdistetyt verkostomme takaavat artisteillemme huikeat mahdollisuudet ponnahtaa seuraavalle kansainväliselle tasolle. Kutsumalla yhteistyökumppanit ja artistit osaksi omia verkostoitamme kunnioitamme eri ohjelmien eroavaisuuksia, lievennämme pandemian vaikutuksia ja tuomme yhteen ihmiset ja ideat.” – Steve Mead, Manchester Jazz Festival, Iso-Britannia (yhteistyökumppani).

  Vuonna 2023 Suomen Jazzliiton vaihtokumppanina toimii Powered by TINC / Stepping Stone (Alankomaat). Alankomaista Suomeen saapuu taiteilija-aktivisti Frederike Berendsen Nordic Jazz Cometsin ja Suomen Jazzliiton vieraaksi. Aiempien vuosien Nordic Jazz Comets -artisti, basisti Kaisa Mäensivu, osallistuu residenssiohjelmaan Italiassa.

  Kansainväliset kumppaniorganisaatiot ja niiden urakehitysohjelmat:

  JazzLab / Stepping Stone (Belgia), Suomen Jazzliitto / Nordic Jazz Comets (Suomi), Association Jazzé Croisé  / Jazz Migration (Ranska), Stadtgarten Köln / NICA artist development (Saksa), Synthesizer (Israel), I-Jazz / Nuova Generazione Jazz (Italia), Powered by TINC / Stepping Stone (Alankomaat), Norsk jazzforum / Nordic Jazz Comets (Norja), ja tietysti Manchester Jazz Festival (mjf) / hothouse (Iso-Britannia).

  Artistiosallistujat:

  Mattias de Craene (Belgia), Kaisa Maensivu (Suomi), Delphine Deau (Ranska), Pablo Gīw (Saksa), Ella Ronen (Israel), Alessandra Bossa (Italia), Frederike Berendsen (Alankomaat), Kjetil Mulelid (Norja) ja Lara Jones (Iso-Britannia).

  Constellations-pilottiohjelma on käynnissä marraskuuhun 2023 saakka.

  Constellations on rahoitettu Euroopan Unionin kautta, ja se kuuluu Music Moves Europe -ohjelman MusicAIRE -projektin tuen piiriin.

  Lisätietoa Constellations-hankkeesta:

  Maria Silvennoinen
  Toiminnanjohtaja
  maria.silvennoinen@jazzfinland.fi
  puh. 050 536 7491