Vaikuttaminen

Suomen Jazzliitto osallistuu asiantuntijatahona kulttuuripoliittiseen keskusteluun Suomessa sekä osallistuu alan kehityshankkeisiin kotimaassa ja kansainvälisesti.

Jazzliitto palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita kaikissa jazzmusiikkiin liittyvissä asioissa, tarjoaa tietoa suomalaisesta jazzista ja tilastoi alan tunnuslukuja.

 • Ajamme kotimaisen jazzalan yhteisiä etuja tekemällä kannanottoja, pitämällä yhteyttä päättäjiin ja viestimällä aktiivisesti jazzmusiikin ja alalla toimivien yhteiskunnallisesta merkityksestä.

  Toiminta-ajatuksemme mukaisesti teemme työtä sen eteen, että jazz näkyy ja kuuluu – koko Suomessa. Edunvalvontatyötämme teemme myös osallistumalla asiantuntijatahona kulttuuripoliittiseen keskusteluun sekä alamme kehityshankkeisiin.

  Hyvänä esimerkkinä viime aikojen onnistuneesta kehitystyöstä on Musiikki Suomi LIVE -tukimallin kehittäminen vapaan kentän konserttitoimijoille. Musiikki Suomi LIVE (ent. Jazz Finland LIVE) on Suomen Jazzliiton, Muusikkojen liiton ja Musiikin edistämissäätiön 2015 käynnistämä tukimalli, jossa kunnat tekevät yhteistyötä paikallisen toimijan kanssa rahoittamalla tämän säännöllistä konserttitoimintaa, ja konserttijärjestäjä hakee kuntaosuuteen verrattuna kaksinkertaista tukea Musiikin edistämissäätiöltä. Alkuvuosina tuki keskittyi jazzmusiikkiin ja kulki nimellä Jazz Finland LIVE. Vuonna 2018 tuki laajeni kattamaan etnomusiikin ja tuen nimi muuttui muotoon Jazz & Etno Finland LIVE -tuki. Vuodesta 2021 alkaen tuki on kattanut kaikki musiikin lajit ja tuen nimeksi vakiintui Musiikki Suomi LIVE. Vuonna 2022 tukea jaettiin 340 000 euroa, yhteensä 19 toimijalle.

  Jazzliitto pyrkii vaikuttamaan myös toimialan kehittymiseen vastuullisesti ottamalla osaa alan vastuullisuutta edistäviin hankkeisiin. Jazzliitto toimii Kestävämmän musiikkialan työkalupakki KEMUT -verkoston ohjausryhmässä ja toteuttaa yhteistyössä verkoston kanssa elävän musiikkialan vastuullisuusosaamista edistäviä hankkeita. Vuoden 2022 hankkeita ovat elävän musiikin hiilijalanjälkilaskenta ja kestävän kehityksen digitaalinen alusta musiikkialalle. Molempien hallinnosta ja koordinoinnista vastaa Jazzliitto.

  Hallitusohjelmatavoitteemme 2023–2027 ovat kulttuuribudjetin kasvattaminen 1 %:iin, jazzalan toimijoihin panostaminen mm. Musiikki Suomi LIVE -rahoitusmallia vahvistamalla, alan kestävään kehitykseen investoiminen sekä Jazzliiton toiminta-avustuksen nostaminen valtakunnallisen jazzkiertuetoiminnan turvaamiseksi. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n jäsenenä Suomen Jazzliitto tukee KULTA ry:n hallitusohjelmatavoitteita.

 • Palvelemme kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita kaikissa jazzmusiikkiin ja kulttuuriin liittyvissä asioissa.

  Järjestämme koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, toimimme asiantuntijana ja annamme lausuntoja jazzmusiikkiin liittyvissä kysymyksissä sekä esitämme asiantuntijajäseniä apurahoja myöntäviin lautakuntiin.

  Keräämme alan tunnuslukuja ja teemme selvityksiä kotimaisesta jazzalasta kulttuuri- ja elinkeinopoliittisen päätöksenteon tueksi. Toimijatilastointi kattaa artistien ja yhtyeiden lukumäärän sekä alan toimijoiden määrän (toimijatiedot perustuvat Jazz Finland -tietokantaan). Rahoitusraportointi kattaa jazzalan julkisen rahoituksen lisäksi myös suurimmat yksityiset rahoituslähteet (säätiöt ja rahastot) sekä suurimpien kuntien kuntarahoituksen. Konserttimääriä, konserttien yleisömääriä, tietoa esiintyvien artistien sukupuolijakaumasta, tietoa alan organisaatioiden henkilöstömääristä sekä jazzorganisaatioiden talouslukuja on kerätty Jazzliiton jäsenistöltä vuodesta 2020 alkaen.

  Tällä hetkellä käynnissä on Jazzmusiikin saavutettavuuden nykytila -selvitys, joka valmistuu syksyllä 2022. Toteutamme alan selvityksiä ja tutkimuksia myös yhdessä musiikkialan järjestökentän kanssa. Viimeisimpinä Jazzliitto osallistui Vastuullinen musiikkiala -selvityksen toteuttamiseen syrjinnästä ja häirinnästä Suomen musiikkialalla 2022 sekä Kestävämmän musiikkialan työkalupakki KEMUT-verkoston selvitykseen elävän musiikin alan kestävän kehityksen käytännöistä 2020.

  Tuoreimmat selvitykset ja raportit

 • Jazz Finland -sivusto ja tietokanta on kaikille avoin palvelu, joka kokoaa yhdelle sivustolle suomeksi ja englanniksi keskeisen tiedon suomalaisista jazzartisteista ja -toimijoista, tapahtumista ja tapahtumapaikoista, uusista julkaisuista ja muista alan uutisista.

  Osana sivustoa on valtakunnallinen jazz-konserttikalenteri. Sivusto tarjoaa kotimaan lisäksi kansainvälisille toimijoille kattavasti tietoa suomalaisesta jazzista. Kotimaisille jazzalan toimijoille sivusto toimii tiedotuksellisena ja markkinoinnillisena työkaluna niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Jazz Finlandin tietoja päivitetään ensisijaisesti sivustolle lähetettyjen ilmoitusten ja tiedotteiden pohjalta. Voit lisätä omat tietosi tietokantaan sivulta löytyvien sähköisten lomakkeiden kautta.

 • Olemme aktiivinen toimija niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä verkostoissa.

  Kotimaan kulttuuripoliittista ja yhteiskunnallista vaikuttamista toteutamme alan laajassa yhteistyössä Suomen Musiikkineuvoston ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n jäsenenä. Jazzliitto on lisäksi Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsen.

  Kansainvälisistä verkostoista toimimme aktiivisesti EU-rahoitteisessa, yli 170 jäsenen Europe Jazz Networkissa sekä pohjoismaisista jazzliitoista koostuvassa verkostossa. Pohjoismainen jazzverkosto lisää pohjoismaisten jazztoimijoiden yhteistyötä, edistää pohjoismaisen jazzin näkyvyyttä, vientiä ja monimuotoisuutta sekä alan kestävää kehitystä. Kansainvälisiä kontakteja pidämme yllä myös osallistumalla alan suurimpaan ammattilaistapahtumaan Jazzaheadiin sekä vuosittaiseen Europe Jazz Conferenceen. Teemme myös aktiivista yhteistyötä Viron Jazzliiton kanssa.

  Toimimme tiiviissä yhteistyössä Music Finlandin, Muusikkojen liiton ja Musiikin edistämissäätiön kanssa.