Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö.

Esittely

Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö.

Suomen Jazzliitto toimii alan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena tuotantotahona valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Jazzliitto lisää jazzmusiikin näkyvyyttä yhteiskunnassa ja tuottaa tietoa suomalaisesta jazzalasta. Jazzliiton toiminta perustuu kotimaisen jazzkentän toimijat kokoavaan edustuksellisuuteen. Suomen Jazzliitto ry toimii alueellisesti itsenäisten jäsenyhteisöjensä kautta. Jazzliitolla on 48 jäsenyhteisöä.

Jazzliitto hallinnoi ja ylläpitää Jazz Finland -tietokantaa, joka on kattava tietopankki suomalaisesta jazzista ja jazzkulttuurista Suomessa. Kaikille avoin palvelu toimii osoitteessa www.jazzfinland.fi.

Lue lisää