Ajankohtaista

Sitoudumme esiintymään eduksemme

Raisa Siivola
1.6.2022

Tuore selvitys paljasti, että musiikkialalla on paljon työtä tehtävänä syrjinnän, häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen kitkemisessä. Jazzliitto sitoutuu noudattamaan Esiinnyn edukseni -ohjeistusta ja kantamaan vastuunsa kaikille turvallisen ja yhdenvertaisen musiikkialan luomisesta.

Jazzliitto rahoitti muiden musiikkijärjestöjen kanssa laajaa kyselyä yhdenvertaisuuden toteutumisesta Suomen musiikkialalla. Kyselyyn vastanneista 1012 alan toimijasta suuri osa oli kokenut alalla erilaista syrjintää, häirintää tai muuta asiatonta käytöstä. Naisista 85 % ja muunsukupuolisista 84 % kertoi kokeneensa epäasiallista käytöstä alalla toimiessaan. 26–35-vuotiaista epäasiallista käytöstä oli kokenut 88 % ja 20–25-vuotiaista jopa 98 %. Miehistä epäasiallista käytöstä oli kokenut 69 %. Linkki Inklusiiv Oy:n raporttiin jutun lopussa.

Kaksitoista kotimaista musiikkialan kattojärjestöä on yhdessä ja Ekvalita Oy:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuella laatinut alan toimijoille Esiinnyn edukseni – Kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistuksen. Esiinnyn edukseni -ohjeistuksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten häirintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan paikallisesti. Ohjeistus koskee kaikkia musiikkialan työtilanteita ja niihin osallistuvia henkilöitä ja tahoja.

Työtilanteita ovat esimerkiksi keikat, konsertit, harjoitukset, äänitykset, biisileirit, musiikkivideon kuvaukset, promootiotilaisuudet ja työmatkat. Henkilöitä ja tahoja ovat esimerkiksi esiintyjät, musiikintekijät, yleisö, tuottajat, levy-yhtiöt, orkesterit, tapahtumajärjestäjät ja ohjelmatoimistot.

Ohjeistusta noudatetaan riippumatta siitä, millaisessa roolissa tai sopimussuhteessa henkilö on (työsuhde, toimeksiantosuhde, levytys- tai kustannussopimus, yleisö tms.).

  • Emme hyväksy häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua missään tilanteissa, emmekä salli sitä missään muodossa.
  • Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.
  • Emme aseta ketään eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, taustan, tai aseman vuoksi.
  • Puutumme häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun välittömästi ja asiallisesti niin, että häirintä ja epäasiallinen kohtelu loppuvat.
  • Emme syrji ketään häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen tai minkään muunkaan seikan vuoksi.
  • Tiedotamme toiminnassamme häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen tavoista ja oman organisaatiomme häirintäyhteyshenkilöistä tai muista vastuuhenkilöistä.
  • Kunnioitamme jokaisen häirinnän tai syrjinnän kohteeksi joutuneen henkilökohtaista kokemusta.
  • Kunnioitamme jokaisen häirintä- tai syrjintätapauksen todistajan kokemusta.

Lue lisää Muusikkojen liiton Esiinnyn edukseni -ohjeistuksesta linkistä: Esiinnyn edukseni

Tutustu yhdenvertaisuuskyselyn raporttiin Muusikkojen liiton sivuilla: Kysely yhdenvertaisuudesta musiikkialalla