Ajankohtaista

Jazzliiton jäsenille suunnattu tuki haettavissa 19.12.2022 saakka

Raisa Siivola
17.11.2022

Suomen Jazzliitto jakaa vuosittain kehittämistukea jäsenilleen. Ensimmäistä kertaa tukea myönnettiin vuonna 2019. Enimmillään tuki on 1000 euroa. Tuen hakuaika on tänä vuonna 21.11.–19.12.2022.

Suomen Jazzliiton jäsenyhteisöt voivat hakea tukea uusiin toimintansa kehittämishankkeisiin vuodelle 2023. Nyt neljättä kertaa toteutettavan tukipilotin tarkoituksena on vastata uudenlaisten palvelujen kautta entistä paremmin jäsenyhteisöjen tarpeisiin sekä tukea jäsenistön uusia avauksia toimintansa kehittämiseksi.

Mihin tukea voi hakea? Paljonko tukea myönnetään?

Hankkeet voivat olla oman toiminnan laajentamiseen, edelleen kehittämiseen tai uusien yhteistyömallien rakentamiseen tähtääviä. Tukea ei voi hakea yhteisön perustoimintaan.

Tuella voidaan kattaa uuden hankkeen suunnitteluun ja käynnistämisvaiheeseen liittyviä henkilöstön palkka- ja matkakuluja, ulkopuolisia ostopalveluja sekä kokous- ja vierailukuluja. Tukea ei voi käyttää artistipalkkoihin tai konserttituotantojen kuluihin. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa sellainen kehittämistyö, jota yhteisö ei voi rahoittaa perusrahoituksellaan, ja jolla edesautetaan ammattimaista suunnittelu- ja hankevalmisteluprosessia.

Vuoden 2022 kierroksella tukea myönnetään yhdelle kehittämishankkeelle, maksimissaan 1000 euroa.

Miten tukea haetaan? Milloin päätökset tulevat?

Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (1–4 sivua), josta tulee käydä ilmi hankkeen talousarvio.

Tuen myöntämisestä päättää Suomen Jazzliiton hallitus. Päätös tuen saajasta julkaistaan helmikuussa 2023.

Tuki maksetaan saajalle ennen suunnitteluprosessin alkamista. Tuen saajan tulee raportoida kirjallisesti tuen käytöstä vuoden sisällä tuen maksatuksesta.

Hakemukset lähetetään ja lisätietoja antaa:

Maria Silvennoinen, toiminnanjohtaja
maria.silvennoinen@jazzfinland.fi